FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Resonium

Sanofi AB

Pulver till oral/rektal suspension
(ljusbrunt, vaniljsmak)

Medel vid hyperkalemi och hyperfosfatemi

ATC-kod: V03AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Natriumpolystyrensulfonat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av natriumpolystyrensulfonat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att natriumpolystyrensulfonat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att natriumpolystyrensulfonat kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 1.43 µg/L


Where:

A = 9501.77469 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)
R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of sodium polystyrene sulfonate cannot be excluded, since there is no data to calculate a PEC/PNEC ratio.


Degradation

No data available.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

The potential for persistence of sodium polystyrene sulfonate cannot be excluded due to lack of data.


Bioaccumulation

No data available. No data found in publicly open available sources.


Excretion (metabolism)

No data available.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment