Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doktacillin®

Meda

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
(Vitt till nästan vitt pulver.)

Penicillin med utvidgat spektrum.

ATC-kod: J01CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ampicillin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ampicillin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att ampicillin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Ampicillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,026 μg/L


Where:

A = 174,3970 kg (total amount API of ampicillin sodium in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref.1).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies


Fresh water green algae (Chlorella vulgaris) (ref. 3)

NOEC 72h (growth inhibition): >1000 mg/L (OECD 201)


Fresh water green algae (Selenastrum capricornutum) (Ref. 3)

NOEC 72h (growth inhibition): >1000 mg/L (OECD 201)


Risk of environmental impact of ampicillin cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation


No degradation data available.


Bioaccumulation


An experimentally derived Log Pow of 1,35 (unknown method) (Ref. 4) indicates that ampicillin has low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies the phrase “Ampicillin has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA “Consumption assessment in kg for input to environmental classification – updated 2018 (data 2017)

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Eguchi K. et al. Evaluation of antimicrobial agents for veterinary use in the ecotoxicity test using microalgae. Chemosphere2004v57 p1733-1738

  4. Sangster (1994), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health