Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ekvacillin®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
(vitt, kristalliniskt pulver)

Penicillinasstabilt penicillin

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kloxacillin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kloxacillin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kloxacillin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Kloxacillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,42 μg/L


Where:

A = 2776,4537 kg (total amount API of cloxacillin sodium (monohydrate) in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log P of 2,48 (unknown method) (Ref. 3) indicates that cloxacillin has a low potential for bioaccumulation.


Log P<4 which justifies the phrase “Cloxacillin has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Elimination of cloxacillin occurs mainly in the kidneys via tubular secretion and glomerular filtration. Within 6 hours, 30-50% of an orally administered dose is excreted with the urine (Ref. 4).


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.
    http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

  3. Sangster (1994) ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Ekvacillin, 2018-07-13, FASS.se.