Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Waran®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Takeda Pharma

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 15 mg
Avregistreringsdatum: 2011-12-31 (Tillhandahålls ej) (Vitt, kristallint pulver i injektionsflaska samt klart, färglöst lösningsmedel)

Antikoagulantia

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Warfarin

Miljörisk: Användning av warfarin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Warfarin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Warfarin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 32,90 x 10–3 (µg/L)


Where:

A = 219,35 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (guideline OECD 201) (Ref.2):

EC50 72 h (endpoint) = 11000 µg/L

NOEC= 2500 µg/L


Crustacean - Fresh water flea (Daphnia magna) (guideline OECD 202) (Ref.2):

EC50 48 h (endpoint) = 111000 µg/L

NOEC = 50000 µg/L


Fish - Sheepshed minnow (Cyprinodon variegatus) (OECD 203) (Ref.2):

LC50 96 h > 497000 µg/L

NOEC = 250000 µg/L


PNEC (µg/l) = 11 µg/L

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000 where 1000 is the assessment factor used. EC50 for Pseudokirchneriella subcapitata has been used as for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 32,90 x 10–3 (µg/L) / 11 µg/L = 29,91 x10-4

PEC/PNEC < 0,1 which justifies the phrase ”Användning av läkemedlet har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.”


Degradation


The biological degradation is 0% in 28 days (guideline OECD 301D) (Ref.2).

Warfarinsodium is potentially persistent.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow < 0 (OECD117) (Ref.2.)

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References:

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

2. Nycomed AB, ”Test Results for the Test Substance Warfarinsodium”, Report No. R 198-05, date 2005-06-14.