Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Haldol®

Janssen

Tablett 1 mg
(vit, rund, bikonvex tablett, brytskåra på ena sidan och med inskriptionen ”JANSSEN” på den andra sidan)

Neuroleptikum med antiemetisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Haloperidol

Miljörisk: Användning av haloperidol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att haloperidol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Haloperidol har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):


The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100-R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

11.2996502 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [6]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [6]

PEC (µg/L)

=

0.001719886 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Algal growth inhibition test with the green alga (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) [1]:

EbC50 72 h = 0.73 mg/L

NOECb = 2.3 mg/L (see detailed information in footnote “a” of the table below)

ErC50 72 h = 1.7 mg/L

NOECr 72 h = 0.37 mg/L

Tabell

2.1.2 Crustacean

Acute

Acute Toxicity to water fleas Daphnia magna(OECD 202) [2]

EC50 48 h > 2.91 mg/L

NOEC = 0.98 mg/L (immobility)


Chronic

Not available


2.1.3 Fish

Acute

Zebra fish (Brachydanio rerio):

LC50 96 h = 1.4 mg/L (OECD 203) [3]

NOEC = 0.56 mg/L (mortality)


Chronic

Not available


2.1.4. Other ecotoxicity data

Activated sludge respiration inhibition test (OECD 209) [4]

EC50 3h > 1000 mg/L

NOEC 3h ≥ 1000 mg/L


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/l) = lowest LC50/1000, where 1000 is the assessment factor used.

The LC50 for the Zebra fish (Brachydanio rerio) 1.4 mg/L has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species. As for the algae species, the growth rate endpoint has been chosen in favour of that of the algae biomass in the determination of the PNEC. According to the OECD 201 guideline, preference should be given to the growth rate endpoint.


PNEC = 1.4 mg/L / 1000 = 1.4 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.001719886/1.4 = 0.00122849 i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1


Conclusion for environmental risk:

Use of Haloperidol has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

3.1. Biotic degradation

3.1.1. Ready biodegradation

No data available.

The potential for persistence cannot be excluded due to lack of data.


4. BIOACCUMULATION

4.1. Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient octanol/water was determined using the shaking flask method. [5]
log Dow = 4.76 (pH = 3)


As log Kow ≥ 4, Haloperidol has the potential to bioaccumulate in aquatic organisms.


Conclusion for bioaccumulation:

Haloperidol has high potential for bioaccumulation


5. REFERENCES

  1. Softcheck K., Haloperidol - Acute Toxicity to the Freshwater Green Alga Pseudokirchneriella subcapitata. Springborn Smithers Study No. 13674.6157. Janssen Study No. RMD893; March 1, 2007.

  2. Schmidt T., Acute Toxicity of Haloperidol (R001625) to Daphnia Magna in a 48-Hour Immobilization Test. RCC Study No. 857835, Janssen Study No. RMD626; January 26, 2005.

  3. Sayers L., Haloperidol - Acute Toxicity to Zebra Fish (Brachydanio rerio), Under Static-Renewal Conditions. Springborn Smithers Study No. 13674.6158. Sponsor Protocol/Project No. RMD895; March 12, 2007.

  4. McLaughlin S., Haloperidol - Activated Sludge Respiration Inhibition. Springborn Smithers Study No. 13674.6159. Janssen No. RMD896; March 8, 2007.

  5. Jenkins K., Haloperidol - Determination of the Koc Coefficient Following OECD Guideline 121. Springborn Smithers Study No. 13674.6156. Janssen N. RMD892. April 9, 2007.

  6. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm