FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salures®

Pfizer

Tablett 2,5 mg
(vit, plan, med brytskåra, 2,5 inpräglat)

Diuretikum och blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03AA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Bendroflumetiazid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av bendroflumetiazid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att bendroflumetiazid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att bendroflumetiazid kan bioackumuleras, då data saknas.