Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Algesal®

BGP Products

Salva 100 mg/g
(Tillhandahålls ej) (Elfenbensvit)

Smärtlindrande salva vid muskelvärk

Aktiv substans:
ATC-kod: M02AC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-02-14


Indikationer

Lokal behandling av tillfällig muskelvärk.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, salicylater eller mot något hjälpämne.

Dosering

Salvan ingnides försiktigt över hela det smärtande stället. Fortsätt
ingnidningen tills salvans vita färg försvunnit och huden känns torr. Handtvätt
rekommenderas efter applicering. Behandlingen kan upprepas vid behov 3-4 gånger dagligen.


Behandling av barn under 18 år rekommenderas inte på grund av avsaknad av dokumentation angående effekt och säkerhet.

Varningar och försiktighet

Undvik att salvan kommer i kontakt med ögon, slemhinnor, vätskande dermatoser, eksem, infekterade lesioner och öppna sår, samt under täckande förband..

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Begränsad erfarenhet föreligger av användning av
dietylaminosalicylat under graviditet. Med hänvisning till prostaglandin­­­­­synteshämmare som ger systemupptag rekommenderas att Algesal inte används under graviditet. Eftersom tillräcklig dokumentation angående säkerheten av dietylaminosalicylat vid behandling av gravida kvinnor saknas, eller tillräckliga djur- eller epidemiologiska data finns tillgängliga har den potentiella risken inte kunnat fastställas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Begränsad erfarenhet föreligger av användning av
dietylaminosalicylat vid amning. Uppgift om eventuell utsöndring av dietyl­aminosalicylat i bröstmjölk hos människa eller i djurstudier saknas. Trots att risk för påverkan på barnet anses som liten, men kan inte uteslutas, rekommenderas ALGESAL inte till ammande mödrar.

Trafik

Inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Sällsynta
(<1/1000)

Hud och subkutan vävnad: Exantem, erytem, urtikaria.


Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

ALGESAL framkallar ej vasodilatation med åtföljande hudrodnad. Som andra salicylater har dietylaminosalicylat analgetisk och anti­inflammatorisk effekt. Hudpenetrationen underlättas av tillsatsämnen som
bildar en emulsion av olja i vatten.

Innehåll

1 g salva innehåller: Dietylaminosalicylat 100 mg, lavendelolja, etylenglykolmonopalmitostearat, glycerolmonostearat 40-55, trolamin, stearinsyra, vitt vaselin, lättflytande paraffin, mikrokristallint vax, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25ºC.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Salva 100 mg/g (Elfenbensvit)
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av