Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nozinan®

Sanofi AB

Tablett 5 mg
(olivgröna, ca 8,5 mm)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Levomepromazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levomepromazin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levomepromazin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levomepromazin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0305 µg/L


Where:
A = 203.44306 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)
R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Crustacean (Daphnia magna):
EC50 48 h: 700 μg/l
Protocol: Official Journal of the European Communities (29.12.1992)
Test item: Levomepromazine maleate (7104-38-3)
(Ref II)


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of Levomepromazine cannot be excluded, since there is not sufficient data to calculate a PEC/PNEC ratio.


Degradation

Biotic degradation

Inherent degradability:
Test showed 13% degradation in 28 days (ISO 9439)
Test item: Levomepromazine Maleate (7104-38-3)
(Ref III)


Justification of chosen degradation phrase:

Levomepromazine fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “levomepromazine is potentially persistent”.


Bioaccumulation

Partition coefficient

Levomepromazine has low potential for bioaccumulation, as indicated by a log Kow of 0.38 at pH 7 (OECD 107).
Test item: Levomepromazine Maleate (7104-38-3)
(Ref IV)


Excretion (metabolism)

Levomepromazin is excreted to 10% as parent compound and the rest as metabolites. Metabolites identified are about 14, including O-desmethyl 3-hydroxy Levomepromazine, O-desmethyl 7-hydroxy Levomepromazine, and N,O-didesmethyl 7-hydroxy Levomepromazine, 8-hydroxy Levomepromazine, and O-desmethyl 8-hydroxy Levomepromazine. The pharmacological activity of some metabolites is relatively high compared to the parent compound. (Ref V)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Internal report, Rhone-Poulenc Ind.: Determination de l'écotoxicité aigue après 24 heures et 48 heures d'exposition de Levomepromizine Hydrogenomaleate vis-à-vis de Daphnia magna. Journal officiel des communautés europpéennes le 29.12.1992. Report # D184. Mars 1994.

  3. Internal report, Rhone-Poulenc Ind.: Evaluation en milieu aqueux de la biodegradabilite aerobie "ultime" du Levomepromazine Hydrogenomaleate. ISO 9439. Report # BD71. May 1994.

  4. Internal report, Rhone-Poulenc Ind.: Determination du coefficient de partage n-octanol du Levomepromizine Hydrogenomaleate. OECD 107. Report #93/063 ANA-ENV/HI. February 1994.

  5. Hals PA and Dahl SG. 1995. Metabolism of levomepromazine in man. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 20(1): 61-71.