Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alcosanal®

Meda

Rektalsalva 110 mg/g
(vit)

Antihemorrojdalmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: C05AX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Alcosanal® (Rektalsalva 110 mg/g) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Tub 50 gram
Inga utbytbara läkemedel. Alternativ förpackningsstorlek: tub 20 g Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: C05AA Medel innehållande kortikosteroider. [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-12-20
Prognos för slutdatum: 2020-09-30
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-15 (rektalsalva), 2016-09-23 (suppositorium).

Indikationer

Hemorrojder, analfissurer, analeksem samt postoperativt som recidivprofylax.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Salvan eller 1 suppositorium appliceras morgon och kväll.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om ALCOSANAL passerar över i modersmjölk.

Biverkningar


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Sveda, klåda.


De få fall av biverkningar som rapporterats anses ha samband med den adstringerande effekten. Kontaktdermatit kan anses vara en möjlighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

ALCOSANAL är vävnadsvänligt och har en adstringerande och klådstillande effekt.

Innehåll

1 g salva innehåller: Natriumoleat 110 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

1 suppositorium innehåller: Natriumoleat 200 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), hårdfett, oleyloleat, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 ºC (suppositorium).

Förpackningsinformation

Rektalsalva 110 mg/g (vit)
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av