FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Celocurin®

Meda

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(klar, ofärgad vätska)

Perifert verkande muskelavslappnande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M03AB01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Suxametonium

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av suxameton kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att suxameton är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Suxameton har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,003 μg/L


Where:

A = 20,1845 kg (total amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref 1).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of suxamethone is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L.


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated Log Kow of -7,94 (unknown method) (Ref. 3) indicates that suxamethone has low potential for bioaccumulation.

Log Kow < 4 which justifies the phrase “Suxamethone has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA "Comsumption Assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)"

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011. http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

  3. 2. Meylan, WM and Howard, PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp