Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atarax

UCB Nordic

Filmdragerad tablett 10 mg
(vita, runda)

Lugnande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BB01
Läkemedel från UCB Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hydroxizin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydroxizin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydroxizin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Hydroxizin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A×109 (100-R))/(365×P×V×D×100) = 1.5×10-6 × A(100-R)


PEC = 0.14 μg/L


Where:

A = 900.44661 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA).

R = removal rate = 0 % (no data available), assuming zero removal (due to

loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or

biodegradation).

P = number of inhabitants in Sweden = 9×106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No ecotoxicity data is available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


Since no ecotoxicity data is available the PEC/PNEC cannot be calculated, hence justifying the environmental risk classification phrase: "Risk of environmental impact of hydroxyzine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available".


Degradation

No degradation data is available therefore the degradation phrase should be:"The potential for persistence of hydroxyzine cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

An experimentally derived Log Kow of 2.58 at neutral pH (method unknown) (Ref II)


Since Log Kow < 4 at pH 7, hydroxyzine has low potential for bioaccumulation, justifying the phrase: “Hydroxizin has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Hydroxyzine is excreted to < 1 % as parent compound. The most important

metabolite cetirizine is active (also a H1 antagonist with potency assumed

similar to mother compound) and eliminated intact in urine corresponding

to 25 % of the mother compound. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment . Available at: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. UCB Pharma Material Safety Data Sheet, Document number: RSDE02F2707,

    2007-06-01

  3. SPC (Summary of Product Characteristics) Atarax, UCB Nordic.