FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Terracortril®

Pfizer

Salva 30 mg/g+10 mg/g
(fet, gul)

Mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D07CA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Hydrokortison

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Oxitetracyklin (vattenfri)

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av oxitetracyklin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin kan bioackumuleras, då data saknas.