FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salazopyrin®

Pfizer

Tablett 500 mg
(gul, välvd, med skåra, 13,5 mm med ingraverad symbol)

Medel vid intestinala inflammationer

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Sulfasalazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av sulfasalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att sulfasalazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att sulfasalazin kan bioackumuleras, då data saknas.