FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

COVID-19 Vaccine Moderna

MODERNA BIOTECH SPAIN

Injektionsvätska, dispersion

Covid-19-vaccin från företaget Moderna omfattas av Läkemedelsförsäkringen via den försäkring som tecknas av Kammarkollegiet.

ATC-kod: J07BX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MODERNA BIOTECH SPAIN omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

7 Övriga informationskällor

Se produktresumé på Läkemedelsverkets webbplats: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/modernas--vaccin-mot-covid-19

Hitta direkt i texten
Av