Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sabanleva

STADA Nordic

Filmdragerad tablett 1000 mg
Avregistreringsdatum: 2020-11-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX14
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Miljöinformation

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för levetiracetam är framtagen av företaget SUN Pharmaceutical för Levetiracetam SUN

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av levetiracetam kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Levetiracetam är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levetiracetam har låg potential att bioackumuleras.