FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Frontect 2-5 kg

Boehringer Ingelheim Animal Health

Spot-on, lösning
(Klar, färglös till gulbrun lösning)

Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP53AX65
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Boehringer Ingelheim Animal Health omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.