FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cinacalcet Accord

(Parallellimporterat)
Orifarm

Filmdragerad tablett 60 mg
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H05BX01
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.