FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zyban

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Depottablett 150 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX12
Läkemedel från Medartuum AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.