FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atazanavir STADA

STADA Nordic

Kapsel, hård 150 mg
(Tillhandahålls ej) (Ogenomskinlig, blå och ljusblå kapsel av storlek 1 märkt med vit tryckfärg, med "150 mg" på locket.)

antivirala medel för systemiskt bruk, proteashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AE08
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.