FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Pemetrexed Synthon Hispania

Synthon BV

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-11-19 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.