FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Thorinane

Techdow Pharma Netherlands B.V.

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 4 000 IE (40 mg)/0,4 ml
Avregistreringsdatum: 2019-09-15 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AB05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.