FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vancomycin Mylan

Mylan

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
(Tillhandahålls ej) (vitt eller nästan vitt)

Antibakteriell glykopeptid

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XA01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.