Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ecovag

Orkla Care

Vaginalkapsel, hård
(Vit gelatinkapsel.)

Medel mot infektioner/Antiseptiska medel, exkl komb m kortikosteroider.

ATC-kod: G01A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-03-27.

Indikationer

Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Endast för vaginalt bruk.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.


Barn under 12 år

Ecovag rekommenderas inte till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

  • Innan behandlingen påbörjas bör patienten ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.

  • Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.

  • Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Ecovag kan användas under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga rapporter om biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakokinetik

Ecovag vaginalkapslar verkar lokalt i slidan.

Innehåll

1 vaginalkapsel innehåller: Lactobacillus gasseri, minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, lactobacillus rhamnosus, minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, vattenfri glukos, magnesiumstearat, titandioxid (E 171).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Vaginalkapsel, hård Vit gelatinkapsel.
10 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av