Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Chisan

Midsona

Oral suspension
(Brun, ej genomskinlig suspension. Söt, kittlande smak.)

Adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga

ATC-kod: N06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-28.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Högt blodtryck.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov.


Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.


Flaskan bör omskakas väl före varje användning.


Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.


Chisan innehåller konserveringsmedlen propylparahydroxibensoat (E216) och metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.


Chisan innehåller även mörk sirap. Personer med något av följande ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Produkten kan även vara skadlig för tänderna.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Chisan har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 ml innehåller:

10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., fructus (fjärilsranka) (2.0-5.0:1).

Extraktionsmedel: Etanol 95 %

2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim, radix (rysk rot) (17-30:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %

Extraktionsmedel 2: Vatten

3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot) (2,5-5.0:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %

Extraktionsmedel 2: Vatten


Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,1 mg

Propylparahydroxibensoat (E216) 0,2 mg

Etanol, vattenfri 100,1 mg

Mörk sirap 270,0 mg

Vatten, renat

Glycerol

Karamellarom

Polysorbat 80

Citronsyra, vattenfri

Rosmarinextrakt

Ingefäraextrakt

Kaliumsorbat

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (2,5-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Schisandra chinensis (fjärilsranka) frukt; tjockt extrakt (2-5:1); etanol 95 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Förvaras vid högst 25º C.

Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2-8º C).

Inga särskilda anvisningar angående hantering.

Förpackningsinformation

Oral suspension Brun, ej genomskinlig suspension. Söt, kittlande smak.
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av