Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alpenkraft

Midsona

Sirap
(Ljusbrun, grumlig sirapsartad vätska med aromatisk lukt och smak.)

Medel mot hosta och förkylning

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-10-01.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning och tillfällig hosta.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Känd allergi mot anetol, mentol, anis, fänkål eller andra flockblommiga växter. Astma. Inflammatoriska tillstånd i mage, tarm eller gallblåsa. Nedsatt leverfunktion.

Dosering

Vuxna: 15 ml 3-5 gånger dagligen. Sirapen bör få verka i munnen före nedsväljandet. Omskakas före användning.

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

Alpenkraft ska ej användas längre tidsperiod än 2 veckor per behandlingstillfälle.

Om symtomen förvärras under användning av Alpenkraft bör läkare eller annan sjukvårdpersonal konsulteras.

Varningar och försiktighet

Alpenkraft innehåller ca 6 g sackaros per dos vilket bör beaktas av personer med diabetes mellitus.

Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Alpenkraft kan vara skadligt för tänderna på grund av det höga sockerinnehållet.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Interaktioner

Eukalyptusolja har i djurstudier rapporterats inducera mikrosomal enzymaktivitet i levern. Relevansen av detta för människa är inte känd.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Alpenkraft har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Fall av allergiska reaktioner i hud, andningsvägar eller mage-tarm har rapporterats. Gastrointestinala besvär eller halsbränna kan förekomma. Frekvensen är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Alpenkraft har iakttagits i Ames´test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 ml (1,3 g) Alpenkraft innehåller:

0,71 mg Pinus mugo Turra, aetheroleum (bergtallolja)

0,26 mg Citrus limon (L.) Burman fil., aetheroleum (citronolja)

0,15 mg Illicium verum Hooker fil., aetheroleum (stjärnanisolja)

0,15 mg Foeniculum vulgare Miller var. vulgare, aetheroleum (bitterfänkålolja)

0,09 mg Eucalyptus globulus Labill., aetheroleum (eukalyptusolja)

0,09 mg Mentha x piperita L., aetheroleum (pepparmyntolja)


192,5 mg vattendestillat ur nedan nämnda växter:

7,65 mg Thymus vulgaris L., herba (timjan)

1,67 mg Tilia cordata Miller, flos (lind)

1,21 mg Pimpinella anisum L., fructus (anis)

1,21 mg Carum carvi L., fructus (kummin)

1,21 mg Foeniculum vulgare Miller, fructus (bitterfänkål)

0,54 mg Polygonum aviculare L., herba (trampört)


Hjälpämnen:

1 ml innehåller: Sackaros 400 mg, honung 371 mg

Vattenextrakt av timjan, lind, anis, kummin, bitterfänkål och trampört.

Maltextrakt, vatten, etanol 96 % 12,5 mg, lakritsrotextrakt, natriumalginat E401, vattenfri tetranatriumpyrofosfat.

Innehåller 1 % (v/v) etanol motsvarande 200 mg per dos.

Blandbarhet


Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Bergtallolja

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Bitterfänkålsolja

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Citronolja

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Eukalyptusolja

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Pimpinella anisum (anis) frukt / Carum carvi (kummin) frukt / Foeniculum vulgare (bitterfänkål) frukt / Polygonum aviculare (trampört) ört / Tilia cordata (lind) blomma / Thymus vulgaris (timjan) ört; vattendestillat

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Stjärnanisolja

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet 3 år.

Öppnad förpackning: 4 veckor.

Förvaras vid högst 25°C.

Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp (2–8°C).

Får inte frysas.

Förpackningsinformation

Sirap Ljusbrun, grumlig sirapsartad vätska med aromatisk lukt och smak.
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av