FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metformin Bluefish

Bluefish Pharma

Filmdragerad tablett 1000 mg
(Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "62" präglat på den andra sidan. 8,5 x 18,0 mm.)

Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner. Biguanidderivat.

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BA02
Läkemedel från Bluefish Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "62" präglat på den andra sidan. 8,5 x 18,0 mm.

Tablett

8,5 x 18,0 mm med delskåra
Märkning 1: A
Märkning 2: 6
Märkning 3: 2
Delbarhetsinformation:
Delbarhetsinformation saknas Skåra är inte till för att dela tabletten.