Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefotaxim Villerton

Mylan Hospital

Pulver till injektionsvätska, lösning
(vitt eller svagt gult)

Antibiotikum av cefalosporintyp, betalaktamasstabilt

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD01
Läkemedel från Mylan Hospital omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Cefotaxim Villerton (Pulver till injektionsvätska, lösning ) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Injektionsflaska 10 x 1 gram
Utbytbara läkemedel: Cefotaxim MIP, Cefotaxim Sandoz, Cefotaxim Stragen Alternativ förpackningsstorlek/styrka: 10 x 0,5 g, 10 x 2 g [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-05-26
Prognos för slutdatum: 2020-09-01
Injektionsflaska 10 x 2 gram
Utbytbara läkemedel: Cefotaxim MIP, Cefotaxim Sandoz, Cefotaxim Stragen Alternativ förpackningsstorlek/styrka: 10 x 0,5 g, 10 x 1 g [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-06-29
Prognos för slutdatum: 2021-01-01
 • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Cefotaximnatrium motsvarande cefotaxim 0,5 g.

Cefotaximnatrium motsvarande cefotaxim 1 g.

Cefotaximnatrium motsvarande cefotaxim 2 g.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kan orsaka överkänslighetsreaktioner vid inandning och vid hudkontakt

Undvik kontakt med hud och ögon.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Första hjälpen

 • Hudkontakt: 

  Ta omedelbart av förorenade kläder.

  Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Om symptom uppkommer, kontakta sjukvården.

 • Ögonkontakt: 

  Skölj genast och mycket noggrant med vatten och kontakta omedelbart sjukvården.

 • Inandning: 

  Om läkemedlet inandas, sök frisk luft och kontakta omedelbart sjukvården.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2015-08-28