Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefotaxim Villerton

Mylan Hospital

Pulver till injektionsvätska, lösning
(vitt eller svagt gult)

Antibiotikum av cefalosporintyp, betalaktamasstabilt

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD01
Läkemedel från Mylan Hospital omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Cefotaxim Villerton (Pulver till injektionsvätska, lösning ) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Injektionsflaska 10 x 1 gram
Utbytbara läkemedel: Cefotaxim MIP, Cefotaxim Sandoz, Cefotaxim Stragen Alternativ förpackningsstorlek/styrka: 10 x 0,5 g, 10 x 2 g [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-05-26
Prognos för slutdatum: 2020-09-01
Injektionsflaska 10 x 2 gram
Utbytbara läkemedel: Cefotaxim MIP, Cefotaxim Sandoz, Cefotaxim Stragen Alternativ förpackningsstorlek/styrka: 10 x 0,5 g, 10 x 1 g [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-06-29
Prognos för slutdatum: 2021-01-01
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cefotaxim

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av cefotaxim kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att cefotaxim är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Cefotaxim har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.17 µg/L


Where:
A = 1150.91 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, updated 2017, data from Quintiles IMS)
R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)
P = number of inhabitants in Sweden = 9*106 
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).
D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

Ecotoxicological studies 

There is no ecotoxicity data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio) 

There is no data available to calculate a PEC/PNEC ratio, hence justifies the phrase: "Risk of environmental impact of cefotaxime cannot be excluded, since no ecotoxicity data is available." 


Degradation 

There is no data available justifying the phrase: "The potential for persistence of cefotaxime cannot be excluded due to lack of data." 


Bioaccumulation 

Partition coefficient: 

Log P= -1.4 at neutral pH (predicted by ChemAxon) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase: 

Since log P < 4 at pH 7, cefotaxime has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism) 

Approximately 20-36% of an intravenously administered dose of 14C-cefotaxime is excreted by the kidney as unchanged cefotaxime and 15-25% as the desacetyl derivative, the major metabolite. The desacetyl metabolite has been shown to contribute to the bactericidal activity. Two other urinary metabolites (M2 and M3) account for about 20-25%. They lack bactericidal activity. (Ref II)


References 

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Available at https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Drugbank, available at https://www.drugbank.ca/drugs/DB00493