FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Carboplatin Pfizer

Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (En klar, färglös till svagt gulfärgad lösning)

Cytostatikum.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA02
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.