FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Carboplatin Pfizer

Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (En klar, färglös till svagt gulfärgad lösning)

Cytostatikum.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XA02
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Carboplatin Pfizer Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Injektionsflaska 5 milliliter (vnr 136164)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Startdatum: 2020-07-30
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Injektionsflaska 15 milliliter (vnr 136175)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Startdatum: 2020-07-30
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Injektionsflaska 45 milliliter (vnr 136186)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Startdatum: 2020-07-30
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Injektionsflaska 60 milliliter (vnr 136197)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Startdatum: 2020-07-30
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.