Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefotaxim Sandoz

Sandoz AS

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
(vitt till ljusgult, sterilt, kristallint pulver)

Antibakteriell betalaktam, cefalosporin

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DD01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cefotaxim

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av cefotaxim kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att cefotaxim är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att cefotaxim kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Substance: Cefotaxim sodium

Environmental risk: Risk of environmental impact of cefotaxim cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available. 

Degradation: The potential for persistence of cefotaxim cannot be excluded, due to lack of data.

Bioaccumulation: The potential for bioaccumulation of cetotaxim cannot be excluded, due to lack of data.


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 1150.91 kg * 100

PEC = 0.173 μg/L


Where:

A = 1150.91 kg (cefotaxim sodium) (total sold amount API in Sweden in year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of cefotaxim cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of cefotaxim cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = no data available

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As no data on lipophilicity of cefotaxime is available, the following phrase is used: ‘The potential for bioaccumulation of cefotaxim cannot be excluded, due to lack of data.’


Excretion (metabolism)

Cefotaxime and its metabolites are excreted principally in urine; tubular secretion of the drug occurs. In adults with normal renal function, approximately 40–60% of a single IM or IV dose of cefotaxime is excreted in urine as unchanged drug and approximately 24% is excreted as desacetylcefotaxime within 24 hours. The majority of the IM or IV dose is excreted within the first 2 hours following administration. (AHFS Drug Information, 2018)


References

  • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

  • AHFS Drug Information, 2018. Medicines Complete. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com/#/content/ahfs/a382765?hspl=cefotaxim#content%2Fahfs%2Fa382765%23478120579