FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cytarabine STADA

STADA Nordic

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar, färglös lösning)

Pyrimidinanalog

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC01
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.