FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clinacin vet.

Omnidea

Tablett 75 mg
(Tabletten är vit med brytskåra på ena sidan.)

Klindamycin mot bakteriella infektioner hos hund

Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Omnidea omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.