FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canoderm®

ACO Hud Nordic AB

Kutan emulsion 5 %
(vit lotion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2011-11-01

Indikationer

Torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Emulsionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Kan användas under amning.

Trafik

Canoderm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Emulsionen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Vanliga (1/10 - 1/100)

Hud: Övergående sveda, värmekänsla


Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller: karbamid (urea) 50 mg


Hjälpämnen: Fraktionerad kokosnötolja, cetostearylalkohol, polysorbat 60, hydrerad rapsolja, glycerol, carbomer, dimetikon, lättflytande paraffin, glycerolpolymetakrylat, propylenglykol, propyl- och metylparahydroxibensoat, natriumlaktatlösning 50%, mjölksyra, stearinsyra, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 5 % (vit lotion)
350 gram behållare med dospump, receptfri, 153:30, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
700 gram behållare med dospump, receptfri, 263:34, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av