Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trevis

Meda

Kapsel, hård
(Vit kapsel (15,8 x 5,6 mm) utan tryck, innehållandes vitt pulver.)

Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

ATC-kod: A07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-02-16.

Indikationer

Traditionellt använt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag- tarmstörningar såsom lindrig diarré och förstoppning samt förebyggande och behandling av vanlig okomplicerad turistdiarré.

Kontraindikationer

Trevis innehåller skummjölkspulver och ska därför inte användas av komjölksallergiker.

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna och barn över 8 år:

1 kapsel 3 gånger dagligen i samband med måltid. Vid profylax mot turistdiarré påbörjas behandlingen 2 dagar före avresan och avslutas 2 dagar efter hemkomsten. Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Varningar och försiktighet

Trevis kapslar innehåller laktos och glukos. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför Trevis och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Läkemedlets eventuella påverkan vid graviditet har inte studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Läkemedlet kan användas vid amnning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Trevis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga rapporter om biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I nuläget finns inga kända fall av överdosering med Trevis.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismerna är inte fullständigt utredda. En viss del av preparatets innehåll av levande bakterier når fram till tunn- och tjocktarm och anses där påverka bakteriefloran genom olika mekanismer. Effekten upphör efter utsättande av preparatet.

Innehåll

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Det totala antalet bakterier motsvarar 1-10 x 109.


Hjälpämnen: Glukos (99 mg) skummjölkspulver (motsvarande 5-10 mg laktos), jästextrakt, natriumaskorbat (E 301), inositol, natriumglutaminat, natriumalginat (E 401), magnesiumstearat, dimetikon, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C. Under kortare perioder upp till 1 månad kan Trevis förvaras vid maximalt 30°C.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård Vit kapsel (15,8 x 5,6 mm) utan tryck, innehållandes vitt pulver.
33 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF
54 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av