FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Tritanrix HepB

GlaxoSmithKline

Injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2014-01-07 (Tillhandahålls ej) (Grumlig, vit suspension.)

Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner

ATC-kod: J07CA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.