FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Antirobe® vet.

Orion Pharma Animal Health

Kapsel, hård 25 mg
(gul/vit)

Klindamycin mot bakteriella infektioner

Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma Animal Health omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.