Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml
(Orala droppar, emulsion)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2012-11-26

Indikationer

Spädbarnskolik, premedicinering vid gastroskopi. Som adjuvans vid dubbelkontrastundersökning av magsäck och tjocktarm.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot dimetikon, kiseldioxid eller mot något hjälpämne.

Dosering

Spädbarnskolik: 10 droppar ges med sked före varje måltid.


Gastroskopi: 15-20 droppar per 100 ml vatten till spolvätska.


Röntgendiagnostik:

Magsäck utan sond: 0,7 ml (20-25 droppar) tillsätts kontrastmedlet.

Tjocktarm: 2 ml tillsätts kontrastmedlet.


Flaskan ska omskakas väl före varje användning.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

-


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Antifoam M (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Antifoam M skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Vid spädbarnskolik uppnås full effekt först efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml innehåller: Antifoam M 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).

Övriga innehållsämnen: Kaliumsorbat (E 202), metylparahydroxibensoat (E 218), etylparahydroxibensoat (E 214), glycerol, karmellosnatrium, glycerolmonostearat, polysorbat 60, citronsyra, vatten, renat.

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för simetikon är framtagen av företaget McNeil för Imodium Plus, Imodium® Plus, Imogaze

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras kallt eller svalt (+2°C - +15°C).

Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.

Förpackningsinformation

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml Orala droppar, emulsion
30 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av