Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml
(Orala droppar, emulsion)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Minifom®

100 mg/mlOrala droppar 

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Minifom?

1 ml innehåller: Verksamt ämne: Antifoam M 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).

Övriga innehållsämnen: kaliumsorbat (konserveringsmedel E 202), metylparahydroxibensoat och etylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E214), glycerol, karmellosnatrium, glycerolmonostearat, polysorbat 60, citronsyra, vatten.

Hur verkar Minifom?

Gasansamlingar i mag-tarmkanalen anses vara en av huvudorsakerna till spädbarnskolik.

Minifom lindrar kolikbesvären genom att bryta ner skum och bubblor som orsakas av nedsvald luft. Minifom verkar direkt på gasansamlingarna i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.

Full effekt av Minifom fås först efter ett par dygns behandling.


Minifom används också för att bryta ner det störande skummet i magsäck och tjocktarm så att man får fri sikt vid gastroskopi (undersökning av magsäcken med ett speciellt instrument) och dubbelkontraströntgen (en speciell röntgenmetod).

Innehavare av försäljningstillstånd

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

När används Minifom?

Minifom används vid spädbarnskolik.

Minifom används även vid förberedelse vid gastroskopi (undersökning av magsäcken med ett speciellt instrument) samt som hjälpmedel vid s k dubbelkontraströntgen (en speciell röntgenmetod) av magsäck och tjocktarm.

När ska du inte använda Minifom?

Du ska inte använda Minifom om du är överkänslig för dimetikon, kolloidal kiseldioxid eller för något av de övriga innehållsämnena.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Minifom passerar inte över i modersmjölk.

Trafik och maskiner

Ej relevant.


Viktig information om några innehållsämnen i Minifom

Minifom orala droppar innehåller metylparahydroxibensoat och etylparahydroxibensoat (konserveringsmedel) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Doseringsanvisning

Spädbarnskolik: 10 droppar ges med sked före varje måltid.

(10 droppar=0,3 ml)

Skaka flaskan före användning.

Om det inte blir någon förbättring inom 2-3 dagar bör läkare kontaktas.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Vid gastroskopi tas Minifom på sjukhuset där sjukvårdspersonal kan lämna närmare information.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras vid 2-8°C (i kylskåp). Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till 1 månad.


Används före utgångsdatum som står på förpackningen.


Överbliven eller för gammal medicin bör lämnas till apotek för förstöring.


Övrigt

Minifom droppar kan även användas för veterinärt bruk till nöt och får med trumsjuka.


Dosering:

Nöt: 10-15 ml blandas med 0,5 liter vatten och ges väl omskakat genom munnen. Djuret bör omedelbart därefter ställas högt med framdelen.


Får: 0,9-2,3 ml (30-75 droppar), beroende på djurets storlek, blandas med 1 dl vatten och ges väl omskakat genom munnen. Framdelen på fåret lyfts upp och buken masseras så att gasen avgår.



Senaste revision. 2012-11-26

Hitta direkt i texten
Av