FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Preflucel

Nanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Avregistreringsdatum: 2017-03-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J07BB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.