FASS logotyp
Kontakt

Pandemrix

GlaxoSmithKline

Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
Avregistreringsdatum: 2015-08-13 (Tillhandahålls ej) (Suspensionen är en färglös, ljus, svagt opalskimrande vätska. Emulsionen är en vitaktig till gulaktig, homogen, mjölkig vätska.)

Vaccin mot influensa

ATC-kod: J07BB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.