FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lucentis®

Novartis

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar, färglös till svagt gul vattenlösning.)

Oftalmologiska medel, antineovaskulära medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01LA04
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.