FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Aricept®

Pfizer

Munsönderfallande tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2023-09-05 (Tillhandahålls ej) (Vit tablett präglad med "5" på en sida och "Aricept" på den andra. Ej smaksatt)

Kolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom.

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Läkemedlet saknar godkänd bipacksedel på svenska.