FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aricept®

Pfizer

Munsönderfallande tablett 5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit tablett präglad med "5" på en sida och "Aricept" på den andra. Ej smaksatt)

Kolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom.

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DA02
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.