FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Intrinsa

Warner Chilcott UK Limited

Depotplåster 300 mikrog/24 timmar
Avregistreringsdatum: 2012-05-25 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G03BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.