FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Citalopram Alternova

Alternova A/S

Filmdragerad tablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2010-04-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.