FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Niaspan

Abbott Scandinavia AB

Depottablett 750 mg
Avregistreringsdatum: 2011-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.