FASS logotyp
Kontakt

Paroxetin Orifarm

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2012-12-24 (Tillhandahålls ej) (Rund, bikonvex, vit till nästan vit filmdragerad tablett, diameter 10 mm, med brytskåra på båda sidor och kanter. Präglad PX på ena sidan och 20 på andra sidan.)

Antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.