FASS logotyp
Kontakt

Propranolol Mylan

Mylan

Filmdragerad tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2013-01-31 (Tillhandahålls ej) (vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett, med brytskåra på ena sidan och märkt PROPRANOLOL 10 på andra, 7 mm)

ß-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.