FASS logotyp
Kontakt

Amilorid Mylan

Mylan

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (Ljusgröna/gula tabletter, 7 mm med brytskåra, märkta AR/5 och G)

Kaliumsparande diuretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: C03DB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.