FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Iliadin®

CCS, Healthcare AB

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2013-08-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.