Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dimetikon Meda


MiljöinformationFörmånsstatus
Meda

Kapsel, mjuk 100 mg
(gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Dimetikon Meda

kapslar, mjuka   100 mg och 200 mg

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Dimetikon Meda ?

Verksamt ämne: Antifoam M (dimetikon och kiseldioxid) 100 mg respektive 200 mg.

Hjälpämnen: gelatin, glycerol (85%), sorbitol.

Konserveringsmedel: natriumetylparahydroxibensoat (E 215), natriumpropylparahydroxibensoat (E 217).

Hur verkar Dimetikon Meda ?

Dimetikon Meda har en s k ytspännningsnedsättande effekt, vilket gör att skum och bubblor i tarmkanalen som bildats av nedsvald luft försvinner.

Dimetikon Meda tas inte upp av kroppen utan verkar enbart i tarmen.

Innehavare av försäljningstillstånd

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 1900

Vad används Dimetikon Meda  för?

Dimetikon Meda används vid väderspänning, d v s ansamling av gaser i tarmarna.

När ska Dimetikon Meda  inte användas?

Vid överkänslighet (allergi) mot dimetikon, kiseldioxid eller mot något annat innehållsämne i Dimetikon Meda..

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på foster har påvisats.

Amning

Dimetikon Meda går inte över i modersmjölk.

Trafikvarning

Dimetikon Meda har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Hur ska du använda Dimetikon Meda

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos är 1-2 kapslar à 100 mg eller 1 kapsel à 200 mg 3-4 gånger per dag. Kapslarna bör sväljas hela.

Full effekt fås efter ett par dagars behandling.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kanDimetikon Meda ge?

Inga kända biverkningar finns.

Hur ska Dimetikon Meda förvaras?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burken sorteras som hårdplast. Blisterkartorna sorteras som mjukplast.


Senaste revision. 2009-02-04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av